Selamat Datang ke Laman Web Alumni Asrama Bukit Cina Melaka

January 21, 2010 at 8:42 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment
Advertisements

Senarai bekas pelajar yang menghuni asrama Bukit Cina

January 21, 2010 at 8:35 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

1. Abd. Hamid Hussin
2. Abdul Jalil bin Abu Hassan
3. Abdul Wahab bin Meran
4. Abdul Halim bin Ali (Dato)
5. Abdul Latif bin Abu Hassan
6. Ali bin Hashim
7. Abas bin Yunus
8. Ashaari bin Ibrahim (Datuk)
9. Abdullah bin Mustafa
10. Abdul Ghaffar bin Baba
11. Abu Bakar bin Bokhari
12. Abdullah bin Puteh
13. Ariffin bin Abdullah
14. Ayub bin Ali
15. Aziz bin Othman
16. Azhar bin Abdul Aziz
17. Borhan bin Jantan
18. Dahlan bin Jantan (Dr)
19. Dr Baba bin Md Deni (Datuk)
20. Hassan bin Hamad
21. Jamil [Prof (K) Dr. M.A]
22. Juwara bin Dolah
23. Khairi bin Bujang (Hj)
24. Khalid bin Abdol Rahman (Dato’)
25. Mohd Aizzuddin bin Ali
26. Mohd Akhir Johari bin Mahat
27. Mohd Nizan bin Yahya
28. Mohd Sukar bin Saman
29. Mokhlis bin Maizan
30. Raba’i
31. Rashad bin Basir
32. Rasol bin Puteh
33. Rosman bin Hasan (Datuk)
34. Sulaiman bin Samad (Hj)
35. Yasin bin Sarif (Datuk)
36. Zamani bin Abu Bakar

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.